ADN – primul partid digital

Alternativa pentru Demnitate Națională a reinventat modul în care o organizație politică funcționează și se raportează la realitățile erei digitale. Trăim în era digitală, iar democrația trebuie și ea digitalizată, pentru a putea ține pasul cu vremurile. Nu ne putem adresa tinerei generații, dacă nu vorbim limba ei. Folosind cele mai noi tehnologii, ADN răspunde provocărilor de astăzi și creează baza pentru dezvoltări ulerioare care să vină în întâmpinarea unor nevoi, provocări și realități imposibil de anticipat. Platforma digitală are un potențial imens de dezvoltare ulterioară și a fost gândită astfel încât să suporte modificări și îmbunătățiri permanente, în funcție de feedback-ul primit ca urmare a funcționării curente, de schimbarea contextului socio-politic sau de apariția unor noi tehnologii

Blockchain

ADN va folosi tehnologia Blockchain, metoda de securizare a datelor, “secure-by-design” cu scopul de a garanta transparența organizațională. Astfel, toți membrii au acces și pot stoca incremental întreg registrul de blocuri, fără a stoca și blocurile, acestea fiind accesibile din resurse informatice distribuite, puse la dispoziție de orice membru cât și de organizație

Reputation Management

Prin Reputation Management, cu ajutorul tehnologiilor de tip Artificial Intelligence/Machine Learning, se vor implementa concepte de tip Meritocratic, care să permită o variație a puterii decizionale individuale (greutate vot) în funcție de volumul și calitatea muncii desfășurate în plan politic dar și în plan științific (per domeniu de activitate), în funcție de recunoașterea celorlalți membri. Se bazează pe evaluarea recomandărilor adresate de membri între ei, pe diferite domenii. Astfel, „vocea” fiecărui membru are multiple valențe/greutăți: politică, științifică/profesională (cate una pentru fiecare domeniu in care membrul este recunoscut). Acest algoritm se va aplica zilnic, pentru actualizarea valorilor pentru fiecare membru și domeniu.

Gamification

Prin Gamification, se va realiza evaluarea obiectivă a evoluției membrilor pe diferite aspecte importante pentru organizație (adminstrativ/organizatorice, financiar, profesionale, etc). Toate activitățile care sunt gestionate de platformă, vor putea fi măsurate din punct de vedere cantitativ și temporal și implicit se vor putea utiliza în identificarea unor nivele de performanță. Se vor acorda automat anumite tipuri de recompense pentru performanțe/activiăți în anumite domenii și anumite intervale de timp. Aspectul de management organizațional este gestionat folosind graful structurii, ale căror noduri sunt reprezentate de echipe. Fiecare echipă are un rol precis, definit de aspectele: politic/non-politic, geografic, alte atribute personale (tineret, etc). Implicit, fiecare echipă are o singură echipă superioară cu obligație de comunicare (nu există raportare, pentru că este asigurată implicit de Blockchain) Între nodurile grafului, pot circula: –     Pe direcție ascendentă: idei, informații, documente –              Pe direcție descendentă: decizii, voturi, informații, documente.

Licitatii

Membrii pot licita, folosind punctele acumulate pentru activitatea desfașurată și pot obține diferite elemente promotionale (denumire blocuri, achizitie obiecte unicat, etc). Absolut fiecare „cheltuială” de puncte va fi inclusă în blockchain, respectand principiul transparentei totale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *