Mod de funcționare. Statut

ADN funcționează după principiul transparenței, meritocrației și consensului. Organismul de conducere la fiecare nivel ierarhic este format din echipa de coordonare, pe principiul mesei rotunde, toți membrii echipei de coordonare au aceleași drepturi, dar responsabilități diferite, foarte clar stabilite în funcție de competențele fiecăruia. Coordonatorul politic poate fi asmiliat funcției de președinte din punct de vedere al reprezentării publice și al responsabilităților politice.

Strucutura mult mai suplă, mai flexibilă și mai transparentă permite implicarea tuturor membrilor în luarea deciziilor importante și, în același timp, delegarea de responsabilități clare către membrii cu cea mai mare experiență și pregătire profesională în domeniu.

Organizația de bază este la nivelul secției de vot, acestea constituie organizațiile locale care, la rândul lor, constituie organizațiile județene, apoi regionale și naționale. Decizia și libertatea de acțiune rămâne la nivelul fiecărei organizații în parte, în funcție de specificul problemei de rezolvat sau a tematicii în dezbatere.

De asemenea, în ADN funcționează grupuri specifice de lucru, pe domenii distincte și cu acoperire geografică diferită, flexibilă, în care activează membrii ADN cu pregătire relevantă în domeniul respectiv, sub îndrumarea coordonatorului ADN pe acel domeniu.

Alegerile interne. Au loc o dată la patru ani sau ori de câte ori situația o cere pentru a completa locuri rămase libere în echipele de coordonare la diferite niveluri de responsabilitate teritorială. Orice membru își poate depune candidatura dacă îndeplinește criteriile de implicare și pregătire profesională pentru funcția de coordonator respectivă. Candidaturile sunt votate de către toți membrii organizației respective.

Organismul național de decizie este AGORA, Adunarea Generală a Organizațiilor. În AGORA se iau toate deciziile strategice naționale, se fac evaluările intermediare și finale, se stabilesc mandate și criterii de eligibilitate pentru alegerile interne și externe, locale, parlamentare, europarlamentare sau prezindețiale.