Ce este ADN?

ADN este o stare de spirit, un mod diferit de a face politică, de a înțelege implicarea în viața publică, asumarea de responsabilități pentru binele comunității, interacțiunea cu ceilalți membri ai ADN, dar mai ales cu comunitatea.

ADN înseamnă politică făcută cu bucurie, optimism, altruism, deschidere, entuziasm, autenticitate, originalitate, creativitate, libertate de exprimare, viziune, solidaritate, empatie, transparență, asumare, consens, patriotism, atașament față de valorile fundamentale ale poporului român și ale umanității în general.

ADN înseamnă o evoluție constantă internă, atât ca structură, filosofie, proiecte și politici publice, cât și la nivel individual, prin încurajarea fiecarui membru ADN și crearea cadrului optim de dezvoltare, evoluție și atingerea potențialului maxim al fiecăruia ca personalitate individuală, unică.

ADN reprezintă o organizație vie, într-un continuu proces de evoluție, adaptare, inovare și reinventare, în jurul principiilor fundamentale care au stat la baza înființării sale: egalitate, transparență, meritocrație, solidaritate, responsabilitate, libertate de exprimare, diversitate, apărarea drepturilor fundamentale ale umanității și a identității și intereselor poporului român, în interiorul și în afara granițelor țării.

 

În acest spirit, ADN este „partidul mesei rotunde”, deoarece la fiecare nivel ierarhic există o echipă de coordonare formată din coordonatori cu drepturi egale și responsabilități diferite în funcție de competențele fiecăruia și de domeniul în care poate da maxim de randament.

În interiorul ADN, fiecare membru are o voce unică, determinată de gradul de implicare și de competențele fiecăruia. Vocea oricărui membru are greutate direct proporțională cu implicarea și activitatea politică și relevanță în funcție de pregătirea profesională și activitățile specifice în domeniile respective în cadrul grupurilor de lucru în interiorul ADN. Fiecare are sprijinul și cadrul cel mai favorabil pentru a-și gândi propria carieră politică și a evolua în ritmul propriu fără a intra în conflict cu alți membri și fără a depinde de deciziile unor „șefi” subiectivi și nu întotdeauna bine intenționați.

 

Semnificația denumirii

ADN înseamnă Alternativa pentru Demnitate Națională.

Alternativă pentru că propune o alternativă reală la tot ce a însemnat până acum politica în general, ca mod de manifestare și funcționare, și cea românească în mod special. Cu o organizare internă modernă, adaptată perfect vremurilor în care trăim și anticipând evoluția societății românești, ADN dă un răspuns nou așteptărilor românilor, flexibil, direct, autentic, profesionist, responsabil, în timp real.

În numele ADN vor vorbi de fiecare dată cele mai avizate voci pe fiecare domeniu în parte, pentru fiecare problemă identificată, la nivelul optim de decizie, de la secția de vot până la nivelul național.

Demnitatea Națională este privită ca sumă a demnităților individuale.

ADN susține, promovează și protejează dreptul la bunăstare, fericire, sănătate, educație pe toată durata vieții, evoluție și atingerea potențialului său maxim de manifestare. Împlinirea personală și profesională a fiecărui român în parte înseamnă un salt imens evolutiv pentru societatea românească în ansamblul ei, caracterizată prin solidaritate, echitate socială, șanse egale de evoluție și reușită, înseamnă un popor prosper, sănătos, educat, solidar, demn, respectat în lume, stăpân pe propriul destin.

 

Semnificația siglei

Sigla ADN are semnificații multiple.

  • Este semnul de localizare folosit universal pentru GPS. Arată clar, fără echivoc, că activăm în interesul și pentru bunăstarea României, un spațiu locuit de români, un popor conștient și mândru de propria identitate, demn, prosper, stăpân pe propriul destin.
  • Reprezintă un copil cu mâinile întinse în sus către o boltă de oportunități, ca simbol al deschiderii, optimismului și fericirii. Țelul fundamental al ADN este sprijinirea fiecărui român în propria evoluție, prin construirea unei societăți echitabile, solidare, care să ofere șanse egale de evoluție și împlinire tuturor. Doar într-o astfel de societate vom putea crește copii fericiți, sănătoși, care să se dezvolte echilibrat, armonios și să devină adulții de care România va avea nevoie mâine.
  • O peniță de stilou, ca simbol al capacității noastre ca popor, dar și ca indivizi, de a ne scrie propria istorie, de a ne determina propriul viitor. De asemenea, penița este simbolul educației, creativității, inovării, libertății de exprimare, ca priorități în crearea unui viitor mai bun pentru copiii și nepoții noștri. Inteligența acestui popor trebuie cultivată, încurajată și sprijinită să-și îndeplinească menirea în țară.
  • Cercul în care este integrată sigla reprezintă unitatea tuturor românilor, indiferent unde se află, în țară sau în străinătate, în comunități istorice sau noi, datorate separărilor teritoriale sau migrației moderne, economice. România este acolo unde există chiar și un singur român.