ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal („GDPR”)

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL ADN este operator de date cu caracter personal, având sediul social în str. Sevastopol, nr. 6, București, contact@adn.ro. Toate cererile pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate vor fi adresate către Persoana Responsabilă cu Protecția Datelor la următoarea adresă de mail: protectiadatelor@adn.ro. În cazul în care se solicită informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați Persoana Responsabilă cu Protecția Datelor la aceeași adresă de e-mail. (protectiadatelor@adn.ro).

CUM COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

În general, intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră prin accesarea site-ul https://www.adn.ro, respectiv pentru cei care doresc să se alăture cauzei noastre sau să ne sprijine financiar prin intermediul donațiilor. Obținem date cu caracter personal prin completarea de catre dvs. a formularelor online, abonarea la newslettere, înregistrarea voluntară la întâlnirile sau evenimentele pe care le organizam. Datele colectare sunt minimum necesare pentru a putea oferi informaţii despre ce facem noi sau despre cum puteți să vă implicați.

 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

În cazul în care ați solicitat să vă alăturați www.adn.ro, înscriindu-vă prin intermediul site-ului nostru, prelucrăm următoarele date: numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numar telefon, localitatea. Aceste informații de contact sunt mandatorii pentru a lua legătura cu dvs. De asemenea, aplicația de înscriere permite înregistrarea și a altor date, dar doar în măsura în care agreați să le completați: profil Facebook, profil Twitter și profil LinkedIn. În cazul în care vă abonați la newslettere: adresa de e-mail, nume și localitate. In cazul donațiilor: nume, adresa de e-mail, telefon, adresa, cont bancar. În cazul rețelelor sociale și profesionale – dacă vă înregistrați sau vă conectați la site-ul nostru prin intermediul rețelelor sociale (de exemplu Facebook, LinkedIn sau Twitter), sunt furnizate datele de conectare pe care le-ați permis furnizorului dvs. de social media să le împărtășească. Aceste informații pot include numele dvs. și adresa de e-mail și, în funcție de setările de confidențialitate, detalii suplimentare despre dvs., prin urmare, consultați regulile de confidențialitate din serviciul aplicabil pentru a stabili ce informații doriți să ne comunicați. Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.

 

ÎN CE SCOPURI PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Folosim datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

– gestionarea datelor personale transmise de persoanele care și-au exprimat interesul în vederea participării la evenimentele și întâlnirile pe care le organizăm, respectiv în vederea implementării proiectelor noastre; – încheierea și administrarea contractelor;

– primirea de donații; -respectarea obligațiilor legale în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, respectiv obligații de raportare către autoritățile fiscale;

– transmiterea de newslettere, în baza consimțământului dvs. pentru a vă ține la curent cu comunicatele de presă ale ADN, despre evenimente, activitățile și proiectele implementate de ADN, respectiv alte informații relevante pentru dvs.;

– în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

 

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

  • Prelucrarea este necesară pentru încheierea unor contracte, precum și executarea acestora;
  • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
  • Prelucrarea este necesară pentru scopuri de interes legitim: Interesul legitim se bazează pe evaluarea noastră cu privire la faptul că procesarea este corectă, rezonabilă și echilibrată, cu excepția cazurilor în care acest interes este depășit de interesul sau drepturile fundamentale și libertățile persoanelor. Interesul sau drepturile fundamentale și libertățile persoanelor vor prima în prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, respectiv obligații de raportare către autoritățile fiscale;
  • În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face doar dacă pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, a fost obținut și consimțământul persoanei vizate.

 

DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal doar acelor persoane din cadrul site-ului www.prodemo.ro care au atribuții de organizare pentru a facilita participarea dvs. la evenimentele și întâlnirile pe care le organizăm, respectiv în vederea implementării proiectelor noastre. De asemenea, transmitem datele personale către entități contractate de Prodemo pentru externalizarea unor servicii în cadrul cărora va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, precum furnizori de Cloud (Google – Gsuite- în cazul membrilor comunităților tematice și locale), servere (GoDaddy), servicii de gestionare/trimitere e-mail (MailChimp, Google – GSuite) pentru comunicarea de newslettere, management de proiect (Basecamp – doar în cazul membrilor activi ai comunităților tematice și locale).

 

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European. ADNnu transferă în acest moment date cu caracter personal către țări terțe.