ADN are cinci principii fundamentale de funcționare, universal valabile și nenegociabile

Alternativa pentru Demnitate Națională (ADN) are cinci principii primordiale de funcționare, nenegociabile, obligatorii pentru toți membrii săi, principii pe baza cărora va funcționa Alternativa

Principiul atașamentului față de valori

Cei care aderă la principiile și valorile ADN trebuie să arate atașament față de valorile naționale, de tradiții, cultură și istoria României, să fie permanent preocupați de protejarea și afirmarea acestora

Principiul respectului reciproc și al cooperării

Alternativa pentru Demnitate Națională propune un alt mod de a face politică, bazat pe dialog, pe dezbatere constructivă, pe confruntarea democratică între idei, argumente și proiecte, atât în interiorul organizației, cât și în afara ei. Conflictul permanent, violența de limbaj, agresivitatea în acțiunea politică, lipsa oricăror punți de comunicare între putere și opoziție fac ca România să stagneze și chiar să facă pași înapoi în domenii vitale precum sănătatea și educația.

Principiul egalității de șanse

ADN susține cu toată convingerea egalitatea de șanse între toți cetățenii acestei țări, indiferent cărei minorități i-ar aparține aceștia. În interiorul organizației, afirmarea se fundamentează pe efort și competență. Fără niciun fel de barieră

Principiul competenței

Fiecare membru al ADN este o voce distinctă, în funcție de activitatea și de competențele sale dovedite și validate de către ceilalți membri. Organizarea internă a ADN se realizează pe o platformă digitală, care folosește cele mai noi tehnologii din domeniul IT. Astfel, evaluarea și promovarea fiecărui membru ADN se fac într-un mod obiectiv și transparent, în baza unor criterii clare, valabile pentru absolut toți membrii. Fiecare membru ADN se va putea autoevalua, în comparație cu ceilalți membri

Principiul transparenței

Una dintre cele mai importante și revoluționare tehnologii folosite este tehnologia blockchain. Cu ajutorul acesteia, toate datele rămân înregistrate pentru totdeauna, nu pot fi modificate și vor asigura transparența maximă în tot ce înseamnă activitatea ADN, finanțarea activității, evaluarea și promovarea membrilor. Fiecare membru va avea acces la toate informațiile care țin de activitatea sa, a organizației din care face parte și va putea solicita oricând informații suplimentare

Platforma digitală

Platforma digitală are un potențial imens de dezvoltare ulterioară și a fost gândită astfel încât să suporte modificări și îmbunătățiri permanente, în funcție de feedback-ul primit ca urmare a funcționării curente, de schimbarea contextului socio-politic sau de apariția unor noi tehnologii. ADN își dorește să atragă în rândurile sale oameni competenți în domeniile în care activează, care pot contribui la binele națiunii prin intermediul unei platforme politice total transparente și în cadrul căreia competitivitatea este definită doar de valoare, nu de nepotisme.