Tolerarea unor acte aparent nesemnificative de discriminare sau de violență dă naștere dezvoltării altora. De aceea, trebuie să reacționăm, nu încurajându-le, ci combătându-le!

Nu știu ce anume ne-a putut modifica într-atât comportamentul social încât să coborâm sub orice limită admisibilă. Umilirea semenilor nu are niciun fel de justificare, în nicio circumstanță și cu atât mai puțin în unele politice. Opțiunile sau simpatiile politice sunt libere. La acest drept au acces toți cetățenii europeni, indiferent pe cine votează, dacă votează. Nu sunt mai europeni cei care aruncă bancnote de 1 leu decât cei care le strâng de pe jos, în amuzamentul celor dintâi! Rușinea ar trebui să acopere obrazul celor care doar se consideră superiori, în realitate nefiind altceva decât niște ne-oameni. Nu au niciun fel de scuză! Când încurajările sau laudele pentru astfel de atitudini vin din partea oamenilor politici, este și mai îngrijorător. Înseamnă că nu înțeleg sub nicio formă ce înseamnă valori europene, deși le clamează sus și tare.

– Dreptul la demnitate este unul fundamental, înscris în Carta drepturilor omului. Reprezintă, de altfel, și prima valoare dintre cele asumate de Uniunea Europeană:
”Demnitatea umană este inviolabilă. Trebuie să fie respectată și protejată și constituie baza propriu-zisă a drepturilor fundamentale”.
La fel, libertățile individuale, cum ar fi respectul față de viața privată, libertatea de gândire, libertatea religioasă, libertatea de întrunire, dreptul la informație și libertatea de exprimare, sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE.
– Democrația reprezintă dreptul oricărui cetățean de a alege, deci nu de a alege doar ceea ce ne place nouă. Și democrația este o valoare fundamentală a Uniunii Europene.
– Combaterea excluziunii sociale și a discriminării este unul dintre obiectivele Uniunii Europene.

Din toate aceste motive, vă îndemn: nu luați în derâdere pe nimeni, indiferent în cine crede, pe cine votează ori cum gândește! Fiți demni, căci suma demnităților fiecăruia dintre noi reprezintă demnitatea națională! Dacă noi ne batjocorim între noi, cum ar putea să ne respecte ceilalți?

Împreună cu PRODEMO, am sesizat astăzi Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, ca urmare a actelor de discriminare comise în municipiul Iași.

Prin faptele lor, grupul de persoane care au umilit persoane vârstnice aruncându-le în față bancnote de 1 leu și adresându-le jigniri, au încălcat mai multe prevederi legale:
1. Art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. În baza acestui act normativ, orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană ori un grup de persoane față de alte persoane, atrage răspunderea contravențională, dacă nu intră sub incidența legii penale. Art. 253 din Codul civil prevede condițiile în care persoanele vătămate pot solicita și obține daune pentru umilințele la care au fost supuse, iar PRODEMO pune la dispoziție în mod gratuit servicii juridice în acest scop.
2. Codul civil stabilește, prin Art.1.349, că orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.
3. Codul penal sancționează incitarea la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane, faptă ce se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, conform art. 369.

Tolerarea unor acte aparent nesemnificative de discriminare sau de violență dă naștere dezvoltării altora. De aceea, trebuie să reacționăm, nu încurajându-le, ci combătându-le! Doamna Cosette Chichirău, deputat USR de Iași, a considerat necesar să laude asemenea comportamente agresive și umilitoare. Eu și PRODEMO le desfidem. Pentru asta am sesizat CNCD și cu privire la persoana doamnei deputat.

Cătălin Ivan, europarlamentar neafiliat, candidat PRODEMO